Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Đan Vũ Càn Khôn - Hỏa Thụ [Tiên Hiệp]

Tên ebook: Đan Vũ Càn Không (full prc, pdf, epub)

Tác giả: Hỏa Thụ
Thể loại: Tiên hiệp, Trọng sinh, Tu chân, Xuyên không, Văn học phương ĐôngGiới thiệu:
Thiên phú cao đến đâu cũng sợ kẻ ăn đan dược như ăn cơm! Chỉ cần có có đại lượng đan dược không sợ không đánh ngã được thiên tài! Tần Phàm - đệ tử huy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung xuyên việt đến một thế giới võ giả. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn và là thiên đàng củaTần Phàm - một kẻ đam mê luyện dược nhưng ở Địa Cầu lại không đủ linh dược. Hắn bắt đầu luyện võ, thu thập linh dược luyện thành thể phách cường đại nhất thiên hạ. Chiến đấu với thần ma, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, vang danh Đan - Vũ!
Phân chia cảnh giới trong Đan Vũ Càn Khôn:
Cảnh giới võ đạo: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư ... Sau khi đột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loại cảnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...
Luyện dược được chia làm 5 loại hình thái: ngũ đẳng là linh dịch, tứ đẳng là linh lộ, tam đẳng là linh tán, nhị đẳng là linh hoàn, nhất đẳng là linh đan!
Dược đỉnh từ thấp đến cao chia làm: Phàm đỉnh, Tinh phẩm đỉnh, Thiên Công đỉnh (xảo đoạt thiên công), Tạo Hóa đỉnh (đoạt Thiên Địa Tạo Hóa)

Mời các bạn đón đọc Đan Vũ Càn Khôn của tác giả Hỏa Thụ

PRC | Mediafire
PDF | Mediafire
EPUB | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét