Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Tiên Quốc Đại Đế - Quan Kỳ [Tiên Hiệp]

Tải Ebook Tiên Quốc Đại Đế Full PRC - PDF - EPUB

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ!Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn.

Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng không ai là không phải dân của Vương!"

Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Quan Kỳ cũng chính là tác giả của Trường Sinh Bất Tử.

Mời các bạn đón đọc Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ.

Download :
Download Tiên Quốc Đại Đế Full PRC


Download Tiên Quốc Đại Đế Full EPUB


Download Tiên Quốc Đại Đế Full PDF

PDF | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét