Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Truyền Kiếm - Văn Mặc [Kiếm Hiệp]

Tải Ebook: Truyền Kiếm (prc)Tác giả: Văn Mặc

Tác giả: Văn Mặc
Thể loại: Kiếm Hiệp


Ebook Truyền Kiếm Văn Mặc prc

Dĩ thân thành thân kiếm, nạp ngàn vạn tàn kiếm chi linh làm một thể, đúc thành thiên chi kiếm.

Cảnh giới tu luyện của Linh Kiếm Sư phân ra bảy tầng lớn, gồm: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh. Trong đó Dưỡng Kiếm có chín tầng, từ cảnh giới Kiếm Mạch thì mỗi cảnh giới phân ra bốn cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và viên mãn.

Mời các bạn đón đọc Truyền Kiếm của tác giả Văn Mặc.


Download :
Download Truyền Kiếm PRC C001-202: 


Download Truyền Kiếm PRC C203-337: 

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét