Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Hư Không Ngưng Kiếm Hành- Thủy bình diện [Tiên Hiệp]

Hư Không Ngưng Kiếm Hành (prc, epub, pdf)

Tác giả: Thủy bình diện


giới thiệu:

Vì cái gì tu tiên, tu ma, tu yêu, tu phật thậm chí là tu thần cũng phải có cảnh giới ước thúc đâu này? Cái gì cảnh giới ước thúc? Tất cả đều là chó má, ta chỉ truy cầu lực lượng, chỉ cần lực lượng đạt đến, cảnh giới tự nhiên sẽ chính mình đi lên. Dương Diệc Phong dựa vào chính mình sáng chế ra 《 Hư Không Ngưng Kiếm Thuật 》 thề phải đánh vỡ cái này chó má Thiên Địa pháp quy ~! Lấy lực làm đạo! ! Không tin? Tiến đến xem a ~! !

PRC | Mediafire
PDF | Mediafire
EPUB | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét