Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Xoát Tân Dị Giới - Thái điểu dã truy cầu

Xoát Tân Dị Giới (prc, epub, pdf)

Tác giả: Thái điểu dã truy cầu


Tu luyện không nhanh? Đừng hoảng hốt, cho ngươi một quyển ( cực tốc miếng vá ), tốc độ để ngươi sảng khoái đến bạo!Không cách nào tu luyện? Đừng sợ, đến một quyển (bug miếng vá ), thần mã công pháp đều tự phù vân!


Công pháp quá già cần cải tiến? Chậm đã, đến một quyển ( phiên bản chương mới miếng vá ), phiên bản ở tay, thiên hạ ta có!


Thân thể cái kia cái gì có vấn đề? Cạc cạc, đến một quyển ( bệnh độc chữa trị miếng vá ), lăn lộn đi, ngưu Bảo Bảo. . .


Từ khi có miếng vá sinh thành tài, tất cả, đều không là vấn đề!

PRC | Mediafire
PDF | Mediafire
EPUB | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét