Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Thần Châu Kỳ Hiệp - Sấm Đãng Giang Hồ [Võ Hiệp]

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:


Tác Giả: Ôn Thụy An

Tải ebook Thần Châu Kỳ Hiệp - Sấm Đãng Giang Hồ Full

1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.
Download :
Download Thần Châu Kỳ Hiệp - Sấm Đãng Giang Hồ Full PRC


Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét