Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Thần Châu Kỳ Hiệp - Thần Châu Vô Địch [Võ Hiệp]

Tải Ebook Thần Châu Vô Địch (full prc)

Tác Giả: Ôn Thụy An
Thể Loại: Võ Hiệp


Ebook Thần Châu Kỳ Hiệp Thần Châu Vô Địch full PrC

Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:

1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết
Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.
Ebook Thần Châu Kỳ Hiệp - Thần Châu Vô Địch full PrC

Mời các bạn đón đọc Thần Châu Vô Địch của tác giả Ôn Thụy An.

PRC | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét